För företag och investerare 

Så får du investeringar i vätgas i ditt företag eller region

Om du vill få investeringar i vätgas måste du kunna besvara följande frågor: 

1

Var finns kunderna ‒ var kan vätgas eller vätgasprodukter säljas? 

2

Varifrån får anläggningen sin utsläppsfria el? 

3

Vilka är elkällorna ‒ hur kan anläggningen anslutas till elnätet? 

4

Var kan man få tag på biobaserad koldioxid?

5

Hur sköts planläggningen?

6

Vad kräver tillståndsprocessen?

7

Var får anläggningen tillräckligt med vatten?

8

Var finns de närmaste djuphamnarna? 

9

Var finns närmaste järnväg? 

10

Hurdana är förbindelserna till vägnätet? 

11

Var planeras framtida vätgasledningar? 

12

Vem i kommunen och kommunens utvecklingsbolag kan hjälpa till? 

13

Var kan man hitta den kvalificerade arbetskraft som behövs för anläggningen? 

14

Var i regionen finns det andra företag som man kan sälja till och från vilka man kan köpa de nödvändiga produkterna och som kan fungera som partner? 

c144886f-8c04-4be6-bb64-a67e7d3c7b6c.png

15.11.2022

10 skäl till varför tyskarna investerar i vätgasindustrin i Kristinestad

Finland får en investering på 450 miljoner euro: Vindkraftsbolaget CPC Finland och det tyska investeringsbolaget Prime Capital planerar att bygga en 200 MW stor anläggning för utsläppsfri vätgas och syntetisk metan i Kristinestad. 

Both2nia_Flexens_Kokkolaan-rakentuu-Suomen-suurin-vetytehdas.png

15.11.2022

Analys: Vindkraft, industri och vätgasledning för Finlands största vätgasanläggning till Karleby

En stor vätgasinvestering på 500 miljoner euro i Finland: projektutvecklingsbolaget Flexens bygger en vätgasanläggning på 300 MW i Karleby. Anläggningen kommer att använda förnybar el för att producera vätgas och ammoniak.

Kunta voi houkutella artikkeli.jpg

11.11.2022

Så lockar kommunen till sig vätgasföretag

När en kommun ska locka väteföretag till sitt område, följer man KELE-principen: kontakter, erfarenhet, lönsamhet och efterfrågan.  

kasvavat vihreän vedyn markkinat.jpg

10.11.2022

Många små och medelstora industriföretag har mycket att erbjuda på marknaden för grön vätgas

En enorm marknadspotential ger affärsmöjligheter i hela värdekedjan för vätgas. Affärsmöjligheter uppstår genom stödtjänster och teknik som byggs kring produktionsanläggningar. Här är stegen för att utnyttja vätgasekonomins affärspotential.