Planering och tillstånd

Var kan man få hjälp för att söka tillstånd i Finland?

Hjälp för att bevilja tillstånd i Finland

Den nationella helpdesken för förnybar energi i Finland finns i Södra Österbottens NTM-central. De kan också hjälpa till med frågor som rör vätgas. En handbok för tillståndsprocessen håller för närvarande på att uppdateras. Den kommer att ge en mer omfattande beskrivning av hur man går tillväga i projekt som rör vätgas. BotH2nia-nätverket stöder arbetet genom att producera och dela information för projektutvecklare, kommunala beslutsfattare och olika myndigheter. 

Hjälp för att bevilja tillstånd i Finland

NTM-centralen gör miljöförfarandena smidigare 

NTM-centralerna gör behandlingen av projekt som gäller grön övergång smidigare genom att ge företagen råd i relaterade frågor. Flera projekt som gäller grön övergång kräver miljötillstånd, vattentillstånd eller planändring för att kunna genomföras. NTM-centralernas experter ser till att miljöbehoven i projekt som gäller grön övergång identifieras i tid och säkerställer en tillräcklig kontakt mellan olika myndigheter (t.ex. behovet av att inleda ett förfarande för miljötillstånd eller miljökonsekvensbedömning). Utöver att göra övergången smidigare kan NTM-centralen också finansiera relaterade projekt. Stöd erbjuds inom olika teman, bl.a. för företagets tillväxt, internationalisering och utveckling. 

NTM-centrets tjänster

 

Artiklar:

24.2.2023

Nya EU-regler för förnybar vätgas antas

Den 13 februari 2023 antog kommissionen nya regler som definierar villkoren för när vätgas och vätgasbaserade bränslen eller andra energibärare kan betraktas som förnybara. 

läs mer

12.2.2023

Klarhet behövs för vätgasreglerna – Nuvarande status för förordningen som styr produktionen av förnybar vätgas

Regleringen av vätgas är för närvarande föremål för flera lagstiftningsförfaranden på EU-nivå som förväntas ge de olika aktörerna på vätgasmarknaden efterlängtad klarhet.

LÄS MER

9.2.2023

Investeringar i vätgas – Balans mellan klimatmål och reglering

En av de viktigaste, om inte den viktigaste faktorn som håller tillbaka investeringarna för närvarande är den ofullständiga regleringen av vätgas. Med andra ord är investerare tveksamma eller rädda att fatta investeringsbeslut på grund av den pågående debatten på EU-nivå, om de olika färgerna på vätgas och de tillhörande kraven. 

LÄS MER

4.10.2022

Hinder för vindkraftsprojekt identifieras - hur kan man komma framåt? 

För att identifiera hindren för vindkraftsprojekt beställde arbets- och näringsministeriet en undersökning om hinder för vindkraftsprojekt av FCG Finnish Consulting Group och publicerade resultaten den 4 oktober 2022. 

LÄS MER

26.4.2022

Vätgas och administrativa åtgärder

För att hålla administrationen till ett minimum är det viktigt att det finns omfattande och lättillgänglig, objektiv information om ett projekts effekter. På det sättet bygger man också upp förtroendet mellan olika aktörer. 

LÄS mer