Nyheter

Här kan du läsa våra senaste uppdateringar.

Filtrera:
BotH₂nia Hydrogen Valley i ett nötskal
24.5.2024

BotH₂nia Hydrogen Valley i ett nötskal

Med en total investering på 3,6 miljarder euro i sina 8 värdekedjor kommer BotH₂nia Hydrogen Valley att vara en ledande vätgasregion 2030. Det breda samarbetet mellan projektutvecklare, globala och lokala företag och forskningsinstitut stöder Finlands omvandling till att bli en av Europas ledande…
Sari Kola
Sari Kola
Finlands västkust samlas kring vätgas – Nytt högprofilsprojekt ansöker om 20 miljoner euro
21.5.2024

Finlands västkust samlas kring vätgas – Nytt högprofilsprojekt ansöker om 20 miljoner euro

BotH₂nia Hydrogen Valley-projektet samlar aktörer inom vätgasekonomin i fyra landskap. Projektet, med Merinova som spindeln i nätet, vill skapa en så kallad Hydrogen Valley på den finländska västkusten.
Peter Stolpe
Peter Stolpe
Vätedal kan vara en lösning till investeringssvackan
26.3.2024

Vätedal kan vara en lösning till investeringssvackan

Finland behöver vätedalar som är mer än bara centrum för vätgasindustrin. De kan hjälpa oss att få igång de investeringar som Finland behöver.
Matti Malkamäki
Matti Malkamäki
Hur kommer bioekonomin, den cirkulära ekonomin och vätgasekonomin att korsa varandra?
27.1.2024

Hur kommer bioekonomin, den cirkulära ekonomin och vätgasekonomin att korsa varandra?

Vad har de bio-, cirkulär- och vätgasbaserade ekonomierna gemensamt? Vad vet vi om hur de kommer att passa ihop i framtiden - och vad borde vi veta?
Minna Näsman
Minna Näsman
JustH2Transit: scenarier hjälper oss att navigera under osäkra förhållanden
19.1.2024

JustH2Transit: scenarier hjälper oss att navigera under osäkra förhållanden

Projektet JustH2Transit skapar en rad möjliga framtider för övergången till vätgas. Lanseringen av en tvärvetenskaplig debatt om hur en rättvis övergång till en vätgasekonomi skulle se ut inspirerade deltagarna vid den första scenarioworkshopen i Tammerfors i januari.
Minna Näsman
Minna Näsman
Vätgasanläggning väcks till liv i en virtuell modell
7.12.2023

Vätgasanläggning väcks till liv i en virtuell modell

Harjavalta kommer att vara hem för Finlands första gröna vätgasproduktionsanläggning år 2024. P2X förlitar sig på Swecos industriella expertis och digitala tjänster för designen. Den virtuella modellen gav vätgasanläggningen liv redan före byggfasen.
Tyskland börjar bygga vätgasnätverk nästa år - Lufthansa skulle behöva hälften av Tysklands elproduktion
20.11.2023

Tyskland börjar bygga vätgasnätverk nästa år - Lufthansa skulle behöva hälften av Tysklands elproduktion

Tyskland skapar nu en vätgasmarknad. Byggandet av vätgasnätverk i Tyskland kommer att inledas redan nästa år. Finland behöver nu stora aktörer på marknaden.
Visa Noronen
Visa Noronen
Nationella vätgasnätverket växer till ett internationellt nätverk av regionala vätgasdalar
26.10.2023

Nationella vätgasnätverket växer till ett internationellt nätverk av regionala vätgasdalar

I takt med att marknaden mognar utvecklas också kommunikations- och interaktionsmodellerna för att skapa en gemensam vätgasekonomi i Europas nordöstra hörn.
Minna Näsman
Minna Näsman
BotH₂nia åkte till Birkaland - och vad lärde vi oss?
22.9.2023

BotH₂nia åkte till Birkaland - och vad lärde vi oss?

Utvecklingen av vätgasekonomin går snabbt. I Tammerfors kan uppenbarligen mycket hända under en enda dag.
Minna Näsman
Minna Näsman
BotH₂nia åkte till Tyskland - vad lärde vi oss?
12.9.2023

BotH₂nia åkte till Tyskland - vad lärde vi oss?

Den tyska vätgasindustrin byggs nu upp i snabb takt, eftersom den tyska regeringen driver på uppbyggnaden av vätgasekonomin genom en nationell vätgasstrategi. Flera miljarder euro i federala och statliga medel avsätts för att främja vätgasproduktion, bygga upp nödvändig infrastruktur och möjliggöra…
Minna Näsman
Minna Näsman
Plan för dragning av vätgasledning i Satakunta
5.9.2023

Plan för dragning av vätgasledning i Satakunta

Prizztech, ett affärsutvecklingsföretag, har utarbetat en studie om dragningen av en vätgasledning i Satakunta. Den regionala studien är enligt uppgift den första i sitt slag i Finland.
Matti Luhtanen
Matti Luhtanen
Så kopplas ett fjärrvärmeverk till en vätgasanläggning i Tammerfors
31.8.2023

Så kopplas ett fjärrvärmeverk till en vätgasanläggning i Tammerfors

Nordic Ren-Gas planerar en produktionsanläggning för syntetiska bränslen i Tammerfors. Den nya anläggningen kommer att byggas bredvid Tammervoimas kraftverk i Tarastenjärvi. För detta ändamål håller Tampereen Energia och Ren-Gas på att ingå ett långsiktigt avtal om leverans av koldioxid och köp av…
Visa Noronen
Visa Noronen
Birkaland söker sin roll i nationella och internationella värdekedjor för vätgas
30.8.2023

Birkaland söker sin roll i nationella och internationella värdekedjor för vätgas

I år kommer Birkalands vätgasekonomiska potential att undersökas i ett gemensamt projekt mellan Birkalands förbund, Tammerfors universitet och Tammerfors stad. Projektet, Pirkanmaa Hydrogen Economy Activator, kommer också att bygga upp Birkalands vätgasekosystem och analysera de första…
Oona Lintunen
Oona Lintunen
BotH2nia besökte SuomiArena – och vad lärde vi oss?
3.7.2023

BotH2nia besökte SuomiArena – och vad lärde vi oss?

Aktörer inom den finska vätgasindustrin byggde sin egen Vätgasarena på årets SuomiAreena, Finlands största årliga offentliga diskussionsforum. I år ägde evenemanget rum i Björneborg den 27–30 juni. Vätgasarena – Vetyareena – gav en omfattande översikt över den finska vätgasekonomin, praktiska…
Minna Näsman
Minna Näsman
Skynda på, om du avser bygga en vätgasdal!
19.6.2023

Skynda på, om du avser bygga en vätgasdal!

Konkurrensen mellan regioner inom vätgasbranschen har börjat. De ledande aktörerna bland regionerna har redan satt igång utvecklingen, och nu är det viktigt att snabbt följa efter.
Kaisa Penttilä
Kaisa Penttilä
Sverige var nästan osynligt på Europas största vätgasevenemang
13.5.2023

Sverige var nästan osynligt på Europas största vätgasevenemang

Svenskarna och finländarna var lyste med sin frånvaro vid World Hydrogen Summit 2023, som ägde rum i Rotterdam den 9-11 maj 2023. Av de finländska företagen var det bara Valmet och Q Power som hade montrar på mässan i samband med evenemanget. Det fanns inga svenska eller estniska företag på mässan.
Utrustning för vätgasproduktion är resultatet av finsk-estniskt samarbete
20.4.2023

Utrustning för vätgasproduktion är resultatet av finsk-estniskt samarbete

I lobbyn på Elcogens huvudkontor i Ülemiste i Tallinn finns en världskarta med markeringar från hela världen. Det estniska företagets produkter har redan levererats till många platser. Särskilt i Asien finns det många flaggor som ett tecken på framgång.
Visa Noronen
Visa Noronen
Tillverkning av syntetiska bränslen testas vid Bioruukki
19.4.2023

Tillverkning av syntetiska bränslen testas vid Bioruukki

Juha Lehtonen, forskningsprofessor vid Teknologiska forskningscentralen VTT, presenterar utrustningscontainrarna som förts till VTT:s anläggning Bioruukki. Elektrolysmodulen bredvid containrarna producerar vätgas.
Visa Noronen
Visa Noronen
Nordiska företag får hjälp på den tyska vätgasmarknaden
19.4.2023

Nordiska företag får hjälp på den tyska vätgasmarknaden

Oliver Weinmann är en av nyckelpersonerna i den tyska vätgasekonomin. Han är ordförande för DWV, den tyska föreningen för vätgas och bränsleceller.
Visa Noronen
Visa Noronen
Vätgas går hårt åt ventilerna
12.4.2023

Vätgas går hårt åt ventilerna

Under tryck orsakar vätgasmolekylen H2 sprickor i metall och kan till och med tränga igenom stål. Väteförsprödning försvagar stålets draghållfasthet och duktilitet, vilket minskar dess motståndskraft mot brott och orsakar sprickbildning.
Visa Noronen
Visa Noronen
Tysklands nya beslut ger återigen Finlands energiexport ett lyft
29.3.2023

Tysklands nya beslut ger återigen Finlands energiexport ett lyft

I går fattade den tyska regeringen en rad energipolitiska beslut som kan påverka även Finland, särskilt genom att utveckla vätgasmarknaden. Här är några axplock.
Visa Noronen
Visa Noronen
Nya EU-regler för förnybar vätgas
24.2.2023

Nya EU-regler för förnybar vätgas

Den 13 februari 2023 antog kommissionen nya regler som definierar villkoren för när vätgas och vätgasbaserade bränslen eller andra energibärare kan betraktas som förnybara. Den antagna delegerade akten kompletterar direktivet om förnybar energi (RED II) genom att fastställa en metod som omfattar…
Meri-Katriina Pyhäranta
Meri-Katriina Pyhäranta
Julia Ranta
Julia Ranta
12.2.2023

Klarhet behövs för vätgasreglerna – Nuvarande status för förordningen som styr produktionen av förnybar vätgas

Regleringen av vätgas är för närvarande föremål för flera lagstiftningsförfaranden på EU-nivå som förväntas ge de olika aktörerna på vätgasmarknaden efterlängtad klarhet. Den hetaste diskussionen kvarstår kring översynen av direktivet om förnybar energi (EU) 2018/2001 (RED II) och de så kallade…
Julia Ranta
Julia Ranta
Meri-Katriina Pyhäranta
Meri-Katriina Pyhäranta
9.2.2023

Investeringar i vätgas – Balans mellan klimatmål och reglering

Nästan alla presentationer som vi har hört om vätgasekonomin under det senaste året har innehållit följande budskap: en av de viktigaste, om inte den viktigaste faktorn som håller tillbaka investeringarna för närvarande är den ofullständiga regleringen av vätgas.
Meri-Katriina Pyhäranta
Meri-Katriina Pyhäranta
Julia Ranta
Julia Ranta
Sverige och Finland ska byggas ihop till en enda vätgasekonomi
7.2.2023

Sverige och Finland ska byggas ihop till en enda vätgasekonomi

Finska företag, kommuner och andra aktörer inom vätgasbranschen håller för närvarande på att skapa ett gemensamt område för vätgasekonomi tillsammans med sina svenska motsvarigheter i BotH2nia-projektet. Detta samarbete behövs för att se till att Östersjöns norra ände blir en stark region med…
Visa Noronen
Visa Noronen
Svenska och finska vätgasledningar ansluter sig till nya tyska vätgasledningar
22.12.2022

Svenska och finska vätgasledningar ansluter sig till nya tyska vätgasledningar

Gasledningsföretag i olika Östersjöländer planerar att bygga vätgasledningar från Sverige och Finland till Tyskland.
Visa Noronen
Visa Noronen
BotH2nia åkte till Nederländerna och vad lärde vi oss?
12.12.2022

BotH2nia åkte till Nederländerna och vad lärde vi oss?

Här är mina nio viktigaste erfarenheter från ett fyra dagars besök i Rotterdam och Amsterdam under OEEC 2022 - Offshore Energy Conference som en del av delegationen som inbjöds av Nederländernas näringslivsmyndighet (RVO):
Minna Näsman
Minna Näsman
Österbotten och Chile har mycket gemensamt i vätgasekonomin
22.11.2022

Österbotten och Chile har mycket gemensamt i vätgasekonomin

Om man får chansen att resa till andra sidan blir upplevelsen av att leva i världens utkant mycket påtaglig. Denna erfarenhet konkretiserades under den första veckan i november 2022, när jag fick chansen att resa till staden Punta Arenas i Magallanes, den region som ligger närmast de antarktiska…
Kaisa Penttilä
Hinder för vindkraftsprojekt identifierade – hur ska vi gå vidare?
17.11.2022

Hinder för vindkraftsprojekt identifierade – hur ska vi gå vidare?

För att identifiera hindren för vindkraftsprojekt beställde arbets- och näringsministeriet en studie om hinder för vindkraftsprojekt av FCG Finnish Consulting Group och publicerade resultaten den 4 oktober 2022.
Meri-Katriina Pyhäranta
Meri-Katriina Pyhäranta
Analys: Vindkraft, industri och vätgasledning för Finlands största vätgasanläggning till Karleby
15.11.2022

Analys: Vindkraft, industri och vätgasledning för Finlands största vätgasanläggning till Karleby

En stor vätgasinvestering på 500 miljoner euro i Finland; projektutvecklingsbolaget Flexens bygger en vätgasanläggning på 300 MW i Karleby. Anläggningen kommer att använda förnybar el för att producera vätgas och ammoniak.
Så lockar kommunen till sig vätgasföretag
11.11.2022

Så lockar kommunen till sig vätgasföretag

När en kommun ska locka vätgasföretag till sitt område, följer man KELE-principen: kontakter, erfarenhet, lönsamhet och efterfrågan. Här är några exempel.
Många små och medelstora industriföretag har mycket att erbjuda på marknaden för grön vätgas
10.11.2022

Många små och medelstora industriföretag har mycket att erbjuda på marknaden för grön vätgas

En enorm marknadspotential ger affärsmöjligheter i hela värdekedjan för vätgas.
Video: så fungerar laboratoriet för gasseparation vid LUT-universitetet
28.10.2022

Video: så fungerar laboratoriet för gasseparation vid LUT-universitetet

I LUT-universitetets nya gasseparationslaboratorium undersöks hur man på ett kostnadseffektivt sätt kan avlägsna koldioxidutsläpp från atmosfären. I Villmanstrad finns Finlands största forskningsenhet för separations- och reningsteknik. En ny video visar hur laboratoriet fungerar.
Förstudien om vätgasledningar för transport av vätgas, över gränsen från Finland klar
19.10.2022

Förstudien om vätgasledningar för transport av vätgas, över gränsen från Finland klar

Förstudien om vätgasledningar för transport av vätgas, över gränsen från Finland och längs långa sträckor i norra Sverige är klar. Resultatet visar att vätgasledningar kan behövas som ett komplement till kraftledningar för industrins stora vätgas- och energibehov i norra Sverige. En ny typ av…
Experter från Uleåborgs universitet studerar vätgas från flera olika synvinklar
11.10.2022

Experter från Uleåborgs universitet studerar vätgas från flera olika synvinklar

Uleåborgs universitet har blivit ett av de viktigaste centren för vätgasforskning i Finland. Uleåborgs universitets holistiska vision av vätgasens framtid bygger på ett starkt tvärvetenskapligt tillvägagångssätt.
Östra och Sydöstra Finland har goda möjligheter att producera rikligt med syntetiska bränslen
13.9.2022

Östra och Sydöstra Finland har goda möjligheter att producera rikligt med syntetiska bränslen

Enligt en ny rapport har Östra och Sydöstra Finland goda möjligheter att producera syntetiska bränslen. Undersökningsområdet har en betydande potential för förnybar elproduktion och rikligt med biobaserad koldioxid, som båda är viktiga råvaror för utveckling av nya Power-to-X-produkter (PtX).…
Företag gör framsteg i användningen av vätgas
7.6.2022

Företag gör framsteg i användningen av vätgas

De första stora vätgasprojekten har redan inletts kring Bottniska viken. Företagen presenterade sina projekt på BotH2nia Goes Oulu and Raahe-evenemanget 5–6.5.2022. Cirka 60 personer deltog i presentationerna vid Uleåborgs universitet och vid kulturhuset Tapahtumatalo Raahe i Brahestad. Ungefär…
Forskare vid Uleåborgs universitet undersöker flera sätt att minska utsläppen med hjälp av vätgas
3.6.2022

Forskare vid Uleåborgs universitet undersöker flera sätt att minska utsläppen med hjälp av vätgas

Uleåborgs universitet har blivit ett av de viktigaste centren för vätgasforskning i Finland. Forskarna vid Uleåborgs universitet presenterade resultaten av sin vätgasforskning på evenemanget BotH2nia Goes Oulu torsdagen den 5 maj 2022. Cirka 60 personer var närvarande och lyssnade på forskarna vid…
Kunde man producera vätgas utsläppsfritt så att det behövs bara lite eller ingen el alls?
2.5.2022

Kunde man producera vätgas utsläppsfritt så att det behövs bara lite eller ingen el alls?

Enligt Finlands och EU:s vätgasstrategi produceras väte främst med hjälp av elektrolysmetoden. Det kräver enorma mängder utsläppsfri el. För produktion av vätgas behövs även andra metoder utan koldioxidutsläpp. Den moderniserade metanpyrolysen och framtidens metod solväte kan vara sådana, skriver…
Marko Huttula
Marko Huttula
Ulla Lassi
Ulla Lassi
Vätgas i myndighetsverksamheten
26.4.2022

Vätgas i myndighetsverksamheten

Tillstånds- och planläggningsprocesser betraktas i allmänhet som mycket tidskrävande delar av ett projekts förlopp, från den inledande planeringen till inledandet av produktionen. Å andra sidan sker en omsorgsfull planering av till exempel affärsverksamhet, infrastruktur, avtal, finansiering och…
Marketta Nummijärvi
Marketta Nummijärvi
Finland har goda förutsättningar att bygga upp en vätgasekonomi
20.4.2022

Finland har goda förutsättningar att bygga upp en vätgasekonomi

Tack vare vindkraften har Finland utmärkta förutsättningar för att bygga upp en vätgasekonomi, påminde Mikko Heikkilä, chef för Fingrids strategiska webbplanering och enhetschef Sara Kärki vid Gasgrid Finland.
Hållbart producerad nordisk vätgas ger oss försörjningstrygghet
4.4.2022

Hållbart producerad nordisk vätgas ger oss försörjningstrygghet

Norden behöver på ett hållbart sätt producera vätgas på sitt område för att trygga försörjningen. Hittills har man velat främja användningen av vätgas framförallt för att den hjälper oss att minska utsläppen av växthusgaser. Kriget i Ukraina har dock visat att försörjningstryggheten kräver lokal…
Vätgas förändrar Sverige
14.3.2022

Vätgas förändrar Sverige

Vätgas kommer att vara mycket mer än bara bränslet för en energiomvandling i Sverige. Vätgas kommer att få Sverige att se helt annorlunda ut än vad det gör i dag. Regeringen uppskattar att det till år 2035 kommer att behövas ungefär 100 000 nya invånare i regionerna i norr — en ökning med 20 procent…
Visa Noronen
Visa Noronen
Vätesamarbete inleddes i Norra Österbotten
2.3.2022

Vätesamarbete inleddes i Norra Österbotten

R4H2 – REACTions for Hydrogen är ett av de lokala väteprojekt som för närvarande pågår i Finland. De lokala projekten utbyter erfarenheter med det nationella vätenätverket som består av aktörer från den offentliga sektorn, vilket gör dem till BotH₂nias samarbetspartner. Därför är parternas…
Från tanke till projektplan
18.2.2022

Från tanke till projektplan

Ett andra seminarium inom projektet H2 Ecosystem Roadmap (for Ostrobothnia) anordnades online den 10 februari 2022. Kaisa Penttilä, från Hanken, agerade moderator och huvudsyftet var att få en djupare inblick i hur processen gått från tanke till projektplanering inom vätgastemat.

Sociala media