BotH2nia – vätgasviken i norr

BotH2nia visar Europa hur fossilfri vätgasekonomi kan byggas på konkurrenskraftig vindkraft och innovativ kompetens. BotH2nia för samman ledare från både privat och offentlig sektor på båda sidor av viken i ett arbete för en grönare framtid.

BotH2nia är på god väg att bli det största vätgasklustret i Europa och den första så kallade vätgasviken i världen. BotH2nia-nätverket sätter fart på den nordiska vätgasindustrin: genererar projektidéer och investeringsmöjligheter och på lång sikt möjliggör förverkligandet av en grön framtid.

Kontakt


FAQ

BotH₂nia är ett nätverk av aktörer som är intresserade av vätgasenergi. Nätverkets mål är att skapa ett nordiskt vätgaskluster runt Bottniska Viken. BotH₂nia uppmanar alla företag, forskningsinstitut, investerare, kommuner och städer att kavla upp ärmarna för en grönare framtid.

BotH₂nia stärker norra Europas ställning i den europeiska vätgasindustrin. Målsättningen är att få investerarna att intressera sig för länderna i norr och se dem som ett utmärkt mål för investeringar i vätgasindustrin, för att skapa nya projekt i området, men först och främst för att bygga Europas största vätgaskluster. BotH₂nia-nätverket vill att omställningen till en grönare framtid ska vara så snabb, smidig och smart som möjligt.

BotH₂nia förenar expertis om vätgas och resurser med beslutsfattare. BotH₂nia organiserar tematiska event om vätgas, sprider information genom sin webbsida, agerar som gemensam plattform för utvecklingen av vätgasindustrin i norr och möjliggör transparent och aktiv dialog mellan nätverkets medlemmar.

Vätgasnätverkets medlemmar består redan av dussintals organisationer från Finland och Sverige och nya medlemmar är varmt välkomna! Vårt nätverk välkomnar företag, kommersiella vätgasprojektutvecklare, FoU& Innovationsaktörer, utbildningsorganisationer, investerare, kommuner och städer som är intresserade av vätgasindustrin och den medföljande innovationen samt offentliga förvaltningsorgan i Finland, Sverige och alla andra länder att gå med i nätverket.

Om du är involverad i ett projekt kopplat till vätgasindustrin, en utbildning som stödjer utvecklingen av det här området eller om du vill investera i ekosystemet, gå med! Tillsammans kommer vi att genomföra den största förändringen i industrins historia mot en smartare användning av naturresurserna.

Vätgasindustrin arbetar för en grönare framtid. Vätgas är ett potentiellt sätt att minska utsläpp och lagra energi. Detta sparar på värdefulla naturresurser och leder oss ett steg närmare att vända den globala uppvärmningen.

Vätgas i ett nötskal:

  • Vätgas brinner i syre och bildar vatten.
  • Vätgas kan användas för att justera topparna i förbrukningen av förnybar energi. Den kan också användas för att ersätta fossila bränslen där det inte är möjligt eller genomförbart med kraftledningar på grund av, till exempel, ett otillräckligt elnät.
  • Syntetiska råvaror gjorda av vätgas kan användas för att ersätta oljebaserade råvaror.
  • Vätgas kan lagras i antingen gas- eller i vätskeform.
  • Vätgas kan användas för att framställa höga temperaturer som är nödvändiga i industrin. Vätgas är också bättre än elektricitet för att driva tunga eller energiintensiva transportmedel.

Att gå med är enkelt! Klicka för att öppna anmälningsblanketten, fyll i dina uppgifter och så tar vi hand om resten!