Forskning och utbildning

Finska och svenska organisationer som forskar i vätgas

Centria

Centria har flera projekt under arbete inom utveckling och tillämpning av väteteknologi. Väteteknologi undervisas på flera olika studieperioder inom utbildningsprogram kemi samt el- och automationsteknik. 

read more

Chalmers – TechforH2

TechForH2 är ett multidisciplinärt kompetenscenter för forskning om vätgas, vars övergripande mål är att utveckla ny teknik för användning av vätgas i tyngre fordon som ett viktigt steg mot ett fossilfritt transportsystem.

read more

Hydrogen Research Forum Finland

Hydrogen Research Forum Finland främjar finsk kompetens inom vätgas genom handlingsplaner, framtidsvisioner och kommunikation, och representerar akademiska aktörer vid sidan av andra aktörer inom vätgasbranschen.

read more

KTH

KTH är Sveriges största tekniska forskningsuniversitet som bedriver ledande forskning inom energiområdet. Två forskargrupper vid KTH utför forskning som är relaterad till vätgas och bränsleceller.

read more

Luleå University of Technology - CH2ESS

Det svenska centrumet för vätgasenergisystem CH2ESS är ett forsknings- och kunskapsinitiativ vid Luleå tekniska universitet med fokus på vätgas i industriprocesser och energisystem. CH2ESS samarbetar nära med svensk industri.

read more

LUT

LUT-universitetet är Finlands ledande universitet inom energiteknik.

Se video om hur LUT-universitetets gasseparationslaboratorium fungerar.

read more

Production, use and storage of hydrogen (PUSH)

Forskningscentret PUSH samarbetar med Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, Umeå universitet och RISE.

read more

RISE

RISE stöder ditt företag i en värld av ständig förändring. RISE erbjuder fakta och vetenskapligt stöd i frågor relaterade till vätgas, som krävs för att anpassa sig till unika situationer.

read more

Uleåborgs universitet

Uleåborgs universitet är ett av de viktigaste forskningscentrumen för vätgas i Finland. En exceptionellt omfattande syn på vätgasframtid baseras på universitetets multidisciplinära tillvägagångssätt.

read more

Uppsala universitet

Vid Uppsala universitet forskas det på olika sätt att producera vätgas, oavsett om det handlar om elektrolys eller reaktioner som drivs direkt av solenergi i biologiska eller artificiella system.

read more

Vasa yrkeshögskola

Vasa yrkeshögskola startar en utbildning relaterad till vätgasekonomi, syftande till att möta kompetensbehov som uppstår på grund av strukturförändringar inom energiproduktion, vilka krävs för den gröna omställningen. Utbildningar arrangeras i samarbete med Åbo yrkeshögskola.

read more

VTT

Tekniska forskningscentralen VTT utvecklar nya vätgasbaserade lösningar och erbjuder även konsultation, testning och valideringstjänster.

read more

Åbo yrkeshögskola

Åbo yrkeshögskola utbildar nya experter inom vätgasekonomin för arbetslivet. Utbildningens studier är arbetslivsorienterade och kan genomföras vid sidan av arbetet. Utbildningar arrangeras i samarbete med Vasa yrkeshögskola.

read more