Skip to main content
5 - 6 December 2023

Vätgaskonferensen

9.00 - 17.00
Stockholm, Sweden

När, var och hur ska vi använda vätgas i Sverige? Vätgaskonferensen 2023 äger rum i Stockholm 5–6 december. Inom kort öppnar anmälan. 

5–6 december arrangeras Vätgaskonferensen 2023 av Energiforsk, LTU CH2ESS, Rise, Vätgas Sverige, Energigas Sverige och Energiföretagen. Konferensens mål är att öka kunskapen om vätgasens roll i energi- och klimatomställningen och vi eftersträvar ett brett program där så många områden och användningsområden som möjligt för vätgasen täcks in. Här är de teman som konferensens program utgår ifrån: 

  • Vätgasens potential och förutsättningar i energisystemet 

  • Vätgas i industrisektorn 

  • Transportsystemen och vätgas 

  • Produktion av hållbar vätgas 

  • Möjligheter för vätgas inom fastighet och service 

  • Vätgas inom areella näringar 

  • Distribution och lagring av vätgas 

  • Internationella perspektiv och erfarenheter 

Läs mer

Share event