Ready to learn about hydrogen and green energy?

On this page, we have compiled hydrogen and green energy related trainings and courses in Finland and Sweden.

Hydrogen production and storage

After the course, the student has acomprehensive understanding of hydrogenproduction technologies, knows why and howhydrogen is stored and what safety issues needto be considered.

calendar.svg  September 2023

opintopisteet.svg 5 ECTS

järjestäjä.svg University of Oulu

Info

Hydrogen end-use and infrastructure

After the course, the student has a comprehensiveunderstanding on operation of fuel cells, hydrogenas a fuel in moving working machines andtransportation (roads, marine, aviation), andstructures and properties of hydrogen networks.

calendar.svg  Autumn 2023

opintopisteet.svg 5 ECTS

järjestäjä.svg Tampere University

Info

Hydrogen in heavy transports

Learn more about hydrogen´s role in heavy transport, the impact of hydrogen expansion and what opportunities this will bring for heavy transport.

calendar.svg  At your own pace

Clock.svg  4–5 hours

järjestäjä.svg RISE – Research Institutes of Sweden

Info

Applied electrochemistry

The aim of the course is to allow the students to gain necessary basic knowledge in order to understand, analyze and solve problems related to electrochemical processes. 

calendar.svg  Autumn 2023

​​​​opintopisteet.svg 7.5 credits

järjestäjä.svg KTH Royal Institute of Technology

Info

Vedyntuotanto ja vetytalouden arvoketjut

Turun AMK ja Vaasan AMK aloittavat yhteisen vetytalouteen liittyvän koulutuksen, jonka tarkoituksena on vastata energiantuotannon rakennemuutoksen tuomiin osaamistarpeisiin, joita tarvitaan vihreässä siirtymässä. Koulutuksen opinnot ovat työelämälähtöisiä ja ne on mahdollista suorittaa työn ohessa.

calendar.svg 08.09. - 31.12.2023

opintopisteet.svg 30 op

järjestäjä.svg Turun AMK & Vaasan AMK (Online)

Info

YH utbildning, Grön vätgas – tillämpning och utveckling

YH utbildningen som är lärarledd på distans ger dig en konkurrensfördel inom ett av de snabbaste växande områden inom grön omställning, oavsett om du arbetar inom energi, industri eller logistik.

calendar.svg  Enligt överenskommelse

Clock.svg  24 dagar

järjestäjä.svg YrkesAkademin AB

Info

Energy Transition and Sustainable Economies

You will learn what this energy transition looks like and how we can make it a reality.

calendar.svg  At your own pace

Clock.svg  5 weeks

järjestäjä.svg Åbo Akademi / Futurelearn

Info

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS)

Vetytalouskoulutuksen CCS-kurssilla keskityt vedyn tuotantoprosessissa syntyvän hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin liittyviin vaiheisiin ja saat syvällisen ymmärryksen koko tästä prosessista. Saat käytännön näkökulmia CCS-järjestelmän toimintaan ja opit innovatiivisia tekniikoita, jotka hallitsemalla voit työelämässä olla edistämässä kestävää energiantuotantoa.

calendar.svg 5.10. – 26.11.2023

opintopisteet.svg 5 op

järjestäjä.svg Ramboll & VTT

Info

Hydrogen safety

Learn more about hydrogen safety! RISE offers training on hydrogen safety with a focus on the hazards linked to the properties of hydrogen and land vehicle applications.

calendar.svg  By agreement

Clock.svg  2½ hours

järjestäjä.svg RISE – Research Institutes of Sweden

Info

Hydrogen as fuel in combustion engines

The course is designed to provide students with know-how and knowledge in the fundamentals of hydrogen as combustion engine fuel, of hydrogen-driven engines and gas turbines, and of the fuel system for hydrogen in marine and on-shore applications.

calendar.svg  4.9.–3.12.2023

​​​​opintopisteet.svg 5 ECTS 

järjestäjä.svg University of Vaasa

Info

Introduction to hydrogen economy

The course covers the integration of hydrogen economy to power and energy systems, the role of hydrogen in energy and power markets, the basics of hydrogen production, storing and utilization, as well as the role of derivatives of hydrogen.

calendar.svg  4.9.–15.12.2023

opintopisteet.svg 5 ECTS

järjestäjä.svg Aalto University

Info

Vetytalouskoulutusta työelämän tarpeisiin – Talous

Suorita vetytalouskoulutus helposti työn ohessa verkko-opintoina. Tässä koulutuksessa vedetään yhteen tulevaisuudenkuva perustuen muutoksiin energiamarkkinoissa ja ympäristötaloudessa. Koulutukseen osallistuttuasi sinulla on parempi mahdollisuus ottaa vastaan vetyboomin tuomia uusia työmahdollisuuksia.

calendar.svg 12.9. – 10.10.2023

opintopisteet.svg 5 op

järjestäjä.svg Ramboll & VTT

Info

Vetytalouskoulutusta työelämän tarpeisiin – Politiikka

Suorita vetytalouskoulutus helposti työn ohessa verkko-opintoina. Opintokokonaisuuden jälkeen ymmärrät vetyyn liittyvän politiikan tavoitteet kuten vedyn turvallinen ja tehokas käyttö ja varastointi sekä ympäristöriskien vähentäminen. Koulutukseen osallistuttuasi sinulla on parempi mahdollisuus ottaa vastaan vetyboomin tuomia uusia työmahdollisuuksia.

calendar.svg 16.8. – 1.10.2023

opintopisteet.svg 5 op

järjestäjä.svg Ramboll & VTT

Info