Ready to learn about hydrogen and green energy?

On this page, we have compiled hydrogen and green energy related trainings and courses in Finland and Sweden.

  Vetytalouskoulutus | P2X & P2L (Power-to-X & Power-to-Liquid)

  Power-to-X (P2X) ja Power-to-Liquid (P2L) tarkoittavat teknologioita, joissa sähköenergiaa käytetään muiden energiamuotojen valmistukseen. Vetytalouskoulutuksen P2X & P2L -kurssilla saat käsityksen vihreän vedyn tuotantoprosesseista, markkinapotentiaalista ja teknologioista, jotka mahdollistavat puhtaamman ja vihreämmän tulevaisuuden. Kurssin aikana opit ymmärtämään P2X:n keskeisen roolin energiamarkkinoilla ja miten erilaiset teknologiat ja sovellukset, kuten vedyn käyttö energiavarastona ja polttoaineena, sekä sen sovellukset teollisuudessa ja liikenteessä, voivat mullistaa energiasektorin. Koulutuksen aikana ymmärrät myös, miten EU:n uusiutuvan energian direktiivi (REDIII) ja muut regulaatiot ohjaavat vihreän vedyn tuotantoa.

  27 March - 17 April 2024

  Ramboll

  Hydrogen safety

  Learn more about hydrogen safety! RISE offers training on hydrogen safety with a focus on the hazards linked to the properties of hydrogen and land vehicle applications.

  By agreement

  2½ hours

  RISE – Research Institutes of Sweden

  Energy Transition and Sustainable Economies

  You will learn what this energy transition looks like and how we can make it a reality.

  At your own pace

  5 weeks

  Åbo Akademi / Futurelearn

  YH utbildning, Grön vätgas – tillämpning och utveckling

  YH utbildningen som är lärarledd på distans ger dig en konkurrensfördel inom ett av de snabbaste växande områden inom grön omställning, oavsett om du arbetar inom energi, industri eller logistik.

  Enligt överenskommelse

  24 dagar

  Applied electrochemistry

  The aim of the course is to allow the students to gain necessary basic knowledge in order to understand, analyze and solve problems related to electrochemical processes.

  Autumn 2023

  7.5 credits

  KTH Royal Institute of Technology

  Hydrogen in heavy transports

  Learn more about hydrogen´s role in heavy transport, the impact of hydrogen expansion and what opportunities this will bring for heavy transport.

  At your own pace

  4–5 hours

  RISE – Research Institutes of Sweden

  Hydrogen end-use and infrastructure

  After the course, the student has a comprehensiveunderstanding on operation of fuel cells, hydrogenas a fuel in moving working machines andtransportation (roads, marine, aviation), andstructures and properties of hydrogen networks.

  Autumn 2023

  5 ECTS

  Tampere University

  Hydrogen production and storage

  After the course, the student has acomprehensive understanding of hydrogenproduction technologies, knows why and howhydrogen is stored and what safety issues needto be considered.

  September 2023

  5 ECTS

  University of Oulu