Hyppää sisältöön
6.2.2023 | Uutinen

Etelä-Suomen vetylaakso-kehityshanke etenee suunnitellusti

Gasgrid on mukana BalticSeaH2-vetylaaksoprojektissa, jossa luodaan Itämeren alueelle laaja, rajojen yli ulottuva vetylaakso, jonka keskus asettuu Etelä-Suomen ja Viron alueelle.

Etelä-Suomen vetylaakso-kehityshanke etenee suunnitellusti

BalticSeaH2 -vetylaaksohanke kehittää ensimmäisen merkittävän, valtioiden rajat ylittävän vetylaakson Eurooppaan. Tavoitteena on luoda Etelä-Suomen alueelle integroitu vetytalous, joka mahdollistaa eri teollisuudenalojen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja alueen energiaomavaraisuuden. Alue liittyy laajempaan Itämeren alueen markkinaan, mikä parantaa investointiedellytyksiä. 

Suomen ja Viron yhteinen vetylaaksohanke on nyt lähdössä liikkeelle. Projekti etenee seuraavaksi rahoitussopimuksen valmisteluun Clean Hydrogen Partnershipin kanssa, ja tavoitteena on saada 5-vuotinen hanke käynnistymään kesällä 2023. Hankekonsortioon kuuluu 44 kumppania yhdeksästä Itämeren maasta. Mukana ovat Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Saksa, Tanska, Norja ja Ruotsi. Hanketta koordinoivat yhteistyössä CLIC Innovation Oy ja Gasgrid Finland Oy Suomesta. Projektin arvioitu kokonaisvolyymi on 33 miljoonaa euroa, josta 25 miljoonaa on EU-avustusta. Clean Hydrogen Partnership tukee eurooppalaisia vetylaaksohankkeita Euroopan komission REPowerEU-rahoituksella. 

Gasgrid Finland osallistuu aktiivisesti Euroopan laajuiseen vetyinfrastruktuurin ja -markkinan kehityksen visiotyöhön European Hydrogen Backbone, (EHB) -ryhmässä. 

Gasgrid Finland on mukana myös Nordic Hydrogen Route -hankkeessa, joka kehittää vetyinfrastruktuuria ja -markkinaa Perämeren alueelle yhdessä Nordion Energi kanssa. Vuonna 2022 julkaistiin lisäksi kaksi muuta Itämeren alueen vetyhanketta.  Baltic Sea Hydrogen Collector -hankkeessa selvitetään Suomen, Ruotsin ja Saksan kanssa merenalaisen vetyputken rakentamismahdollisuuksia, jolla parannetaan mm. merituulivoiman ja varastokapasiteetin saatavuutta Suomeen. Nordic-Baltic Hydrogen Corridor-hankkeessa puolestaan laaditaan esiselvitystä vetyinfrastruktuurin ja -markkinan kehittämisestä Suomen, Viron, Latvian, Liettuan, Puolan ja Saksan kanssa.  Hankkeiden tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät investointiedellytykset Suomeen.

Lue Gasgrid Finlandin tiedote