KAAVOITUS JA LUVITUS

Mistä saan apua luvitukseen?

Apua luvan myöntämiseen Suomessa

Uusiutuvan energian valtakunnallinen neuvontapiste Suomessa sijaitsee Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Sieltä saa apua myös vetyyn liittyvissä kysymyksissä. Parhaillaan päivitetään menettelytapaohjetta, jossa kuvataan kattavammin, miten vetyyn liittyvissä hankkeissa edetään. BotH2nia-verkosto tukee työtä tuottamalla ja jakamalla tietoa hankekehittäjille, kuntien päättäjille ja eri viranomaisille. Teema kokoontuu tarpeen mukaan pienryhmäkeskusteluihin ajankohtaisten tehtävien hoitamiseksi. 

Apua luvan myöntämiseen Suomessa

ELY-keskus sujuvoittaa ympäristöllisiä menettelyjä

ELY-keskukset edistävät vihreää siirtymää mm. sujuvoittamalla vihreän siirtymän hankkeiden käsittelyä sekä neuvomalla yrityksiä vihreän siirtymän hankkeissa.  Useat vihreän siirtymän hankkeet vaativat toteutuakseen ympäristölupaa, vesilupaa tai kaavamuutosta. ELY-keskusten asiantuntijat huolehtivat, että vihreän siirtymän hankkeiden ympäristöä koskevat tarpeet tunnistetaan ajoissa ja varmistavat riittävän yhteydenpidon eri viranomaisten välillä (esim. ympäristöluvan tai ympäristövaikutusten arviointimenettelyn käynnistämisen tarve). Sujuvoittamisen lisäksi ELY-keskus voi myös toimia vihreän siirtymän hankkeiden rahoittajana. Tukea on tarjolla eri teemoissa mm. yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja kehittämiseen. 

ELY-keskuksen palvelut

 

Artikkelit:

24.2.2023

Uusiutuvan vedyn eu-säännöt hyväksytty

Komissio antoi 13. helmikuuta 2023 uudet säännöt, joissa määritellään edellytykset, joiden mukaisesti vetyä ja vedystä johdettuja polttoaineita tai muita energiankantajia voidaan pitää uusiutuvina.

LUE LISÄÄ

12.2.2023

Vetyä koskeva lainsäädäntö kaipaa selkeyttä - Uusiutuvan vedyn tuotantoa ohjaavan sääntelyn nykytilanne

Vetyä koskeva sääntely on tällä hetkellä EU:n tasolla useiden lainsäädäntöprosessien kohteena, joiden odotetaan tuovan kauan odotettua selkeyttä vetymarkkinoiden eri toimijoille.

LUE LISÄÄ

9.2.2023

Vetyinvestoinnit – Tasapainoilua ilmastotavoitteiden ja sääntelyn välillä

Yksi tärkeimmistä, tai jopa tärkein, investointeja tällä hetkellä hidastava tekijä on vetyä koskevan sääntelyn keskeneräisyys. Toisin sanoen investoijat eivät halua tai uskalla tehdä investointipäätöksiä, koska EU-tasolla käydään edelleen keskustelua vedyn eri väreistä ja niihin liittyvistä vaatimuksista. 

LUE LISÄÄ

4.10.2022

Tuulivoimahankkeiden esteet tunnistettu - miten voidaan päästä eteenpäin? 

Tuulivoimahankkeiden esteiden tunnistamiseksi työ- ja elinkeinoministeriö teetti FCG Finnish Consulting Groupilla selvityksen tuulivoimahankkeiden esteistä ja julkaisi tulokset 4.10.2022. 

LUE LISÄÄ

26.4.2022

Vety ja hallinnolliset toimet

Kattava ja helposti saatavilla oleva objektiivinen tieto hankkeen vaikutuksista on avainasemassa, kun pyritään pitämään virkamiesten toimien osuus vetyprojektien aikataulussa mahdollisimman pienenä ja rakentamaan luottamusta eri toimijoiden välille. 

LUE LISÄÄ