TUTKIMUS JA OPETUS

Vetyä tutkivat yliopistot ja tutkimuslaitokset

Centria

Centriassa on valmisteilla useita vetyteknologian kehittämistä ja soveltamista edistäviä hankkeita ja vetyteknologiaa opetetaan sähkö- ja automaatiotekniikan sekä kemiantekniikan koulutuksissa useilla eri opintojaksoilla.

lue lisää

Chalmers – TechforH2

TechForH2 on monitieteinen vetytutkimuksen osaamiskeskus, jonka yleisenä tavoitteena on kehittää uutta teknologiaa vedyn käytölle raskaammissa ajoneuvoissa tärkeänä askeleena kohti fossiilivapaata liikennejärjestelmää.

lue lisää

Hydrogen Research Forum Finland

The Hydrogen Research Forum Finland edistää suomalaista vetyosaamista toimintasuunnitelmien, tulevaisuuden visioiden ja viestinnän avulla, edustaen akateemisia toimijoita muiden vetytoimijoiden rinnalla.

lue lisää

KTH

KTH on Ruotsin suurin teknillinen tutkimusyliopisto, joka tekee johtavaa tutkimusta energia parissa. Kaksi tutkimusryhmää KTH:lla tekee tutkimusta, joka liittyy vetyyn ja polttokennoihin.

lue lisää

Luulajan yliopisto - CH2ESS

Ruotsin vetyenergiajärjestelmien keskus CH2ESS on tutkimus- ja tietoaloite Luleå teknillisessä yliopistossa, jonka keskittyminen on vedyssä teollisuuden prosesseissa ja energiajärjestelmissä. CH2ESS tekee tiivistä yhteistyötä Ruotsin teollisuuden kanssa

lue lisää

LUT

LUT-yliopisto on Suomen johtava yliopisto energiatekniikassa.

Katso video, kuinka LUT-yliopiston kaasunerotuslaboratorio toimii.

Lue lisää

Production, use and storage of hydrogen (PUSH)

PUSH tutkimuskeskus tekee yhteistyötä Chalmersin teknillisen yliopiston, Lunds yliopiston, Umeån yliopiston ja RISE:n kanssa.

lue lisää

Oulun yliopisto

Oulun yliopisto on yksi tärkeimmistä vetytutkimuksen keskuksista Suomessa. Poikkeuksellisen kokonaisvaltainen näkemys vetytulevaisuuteen pohjautuu Oulun yliopiston monitieteisyyteen.

lue lisää

RISE

RISE tukee liiketoimintaasi jatkuvan muutoksen parissa. RISE tarjoaa faktoja ja tieteellistä tukea vetyyn liittyvissä asioissa, jota ainutlaatuiseen tilanteeseen sopeutuminen vaatii.

lue lisää

Uppsalan yliopisto

Uppsalan yliopistossa tutkitaan eri tapoja tuottaa vetyä, olipa kyse sitten elektrolyysistä tai reaktioista, jotka toimivat suoraan auringon energialla biologisissa tai keinotekoisissa järjestelmissä.

lue lisää

VTT

VTT tekninen tutkimuskeskus kehittää uusia vetyyn perustuvia ratkaisuja ja tarjoaa myös konsultointia, testaus- ja validointipalveluja.

lue lisää

Vaasan ammattikorkeakoulu

Vaasan AMK aloittaa vetytalouteen liittyvän koulutuksen, jonka tarkoituksena on vastata energiantuotannon rakennemuutoksen tuomiin osaamistarpeisiin, joita tarvitaan vihreässä siirtymässä. Koulutuksia järjestetään yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

lue lisää

Turun ammattikorkeakoulu

Turun AMK kouluttaa uusia vetytalouden osaajia työelämään. Koulutuksen opinnot ovat työelämälähtöisiä ja ne on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutuksia järjestetään yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa.

lue lisää

Työpaikat