Hoppa till innehållet
12.10.2023 | Nyheter

Gå med i BotH₂nia och säkra din plats på vätgasevenemang

I början av 2024 kommer vätgasnätverket BotH₂nia att bli ett samarbetsnätverk av lokala vätgasdalar i norra Östersjön. BotH₂nia är öppet för företag som är intresserade av vätgasindustrin och relaterad innovation, kommersiella affärsutvecklare, FoUI-aktörer, utbildningsorganisationer, investerare, kommuner, städer och offentliga förvaltningar i Finland, Sverige och internationellt.

Gå med i BotH₂nia och säkra din plats på vätgasevenemang
Vätgasproffs från Sverige, Finland och andra länder nätverkar på BotH2nia goes Luleå i januari 2023. Foto: Visa Noronen

Samtidigt blir medlemskapet ett betalmedlemskap så att vi kan erbjuda dig följande regelbundna medlemsförmåner:

  • möjlighet att hålla sig uppdaterad om vätgasutvecklingen och nätverka vid BotH2nia Goes-evenemang
  • 6 uppdaterade listor per år över vätgasprojekt i Finland, Sverige och Estland
  • möjlighet att tillhandahålla information om projekt till offentliga myndigheter för att effektivisera administrativa processer i Hydrogen Impact Forum
  • möjlighet att följa och utveckla vätgasutbildningen vid Knowledge Theme Group-evenemangen
  • 6-10 nyhetsbrev med nyheter om vätgasprojekt, reglering och evenemang i Finland, Sverige och Estland
  • din organisations logotyp och kontaktuppgifter för andra vätgasaktörer på BotH2nia-webbplatsen.

 

Årsavgifter för medlemmar

stora företag: personal +500 eller omsättning +500 M€
3700 €

Stort företag eller stad, regional regering eller liknande myndighet: personal <500 eller omsättning <500 M€, befolkning +50 000
3 000 €

Medelstort företag eller stad: personal <250 eller omsättning <50 M€, invånare <50 000
1 900 €

litet företag eller stad: personal <50 eller omsättning <10 miljoner euro, invånare <10 000
750 €

mikroföretag: personal 1 eller omsättning <100t
400 €

universitet eller utbildningsanstalt
0 €

 

Kraft för lokala åtgärder

Utöver grundavgiften kan du välja att bli PRO-medlem för att bygga en lokal vätgasdal för 4 000 euro.

PRO-medlemskap används för att bygga lokala vätgasdalar. Området kan vara en stad, en region eller en provins, beroende på lokala behov.

BotH₂nia kommer att anställa en utvecklare av ett lokalt vätgasekosystem när 20 PRO-medlemmar har rekryterats. Utvecklaren som anställs ska ha god lokalkännedom, ett pålitligt rykte och färdiga nätverk i området. Utvecklarens roll kommer att vara att hjälpa till med eventuella utvecklingsbehov

  1. organisera möten
  2. ta fram kommunikationsmaterial
  3. föra ut regionens budskap till resten av nätverket.

Utvecklarna kommer att bilda ett BotH₂nia-team, som tillsammans kommer att utveckla verksamheten i hela nätverket.

På both2nia.com öppnas en sektion för varje vätgasdal, där PRO-medlemmar får sin logotyp. Dessutom kommer PRO-medlemmar att få en plats för sina nyheter i nyhetsbrevet och tillgång till PRO-Teams-gruppen.


Gå med nu genom att fylla i onlineformuläret här.