Hoppa till innehållet
2.5.2023 | Nyheter

Finlands första projekt för vätgasöverföring fortskrider till den grundläggande planeringsfasen

Avsikten med Gasgrid Finland Oy:s demonstrationsprojekt inom infrastruktur för överföring av vätgas, är att bygga ett överföringsrör för vätgas där vätgas som uppkommer vid Kemira Abp:s fabrik i Joutseno, överförs till Ovako Imatra Oy Ab:s stålverk i Imatra via Gasgrids vätgasledning. Projektet är det första projektet för överföring av vätgas utanför ett industriområde. I år kommer planeringen av projektet att fokusera på att förfina vätgasledningens linjedragning och den tekniska implementeringen.

Finlands första projekt för vätgasöverföring fortskrider till den grundläggande planeringsfasen

Bilden: Kaarleby Kiehuva (Gasgrid Finland) 

Demonstrationsprojektet gör det möjligt att genomföra Finlands första hela värdekedja för vätgas genom biproduktvätgas från den kemiska industrin fram till stålindustrins gröna slutprodukter och främjar därmed utvecklingen av Finlands energi- och råvarusystem. Arbets- och näringsministeriet har beviljat 9,5 miljoner euro i RRF-stöd för energiinvesteringar för planering och eventuellt byggande av projektet som en del av EU:s finansiering via NextGenerationEU. Projektet främjar också skapandet av ett lokalt vätgaskluster i Södra Karelen och det lokala näringslivet. Projektet läggar grunden för kommande vätgasöverföringsprojekt i Finland. 

Nu går projektet vidare till den grundläggande planeringsfasen, där till exempel rörledningssträckningen ska specificeras. Vätgasledningen har en längd på ca 23 km och följer i stor utsträckning den nuvarande naturgasledningen. Vid den nya sträckningen beaktas områdets naturvärden och fritidsaktiviteter. Grundplaneringen fokuserar också starkt på säkerhets- och miljöfrågor, till exempel genom omfattande risk- och naturkartläggningar. 

Rörledningens linjedragning kommer att förfinas ytterligare efter diskussioner med intressenter och markägare samt efter naturundersökningarna under detta år. 

”Projektet kommer att diskuteras med markägare och andra verksamhetsutövare i närheten vid informationstillfällen under sommaren och hösten. Vi kommer att informera de berörda människorna i Imatra och Villmanstrand mer detaljerat senare om tidpunkter och platser för evenemangen.” berättar Gasgrid Finland Oy:s chef Sara Kärki. 

Grundplaneringskonsult ILF Consulting Engineers valdes för att genomföra den grundläggande planeringsfasen av projektet genom en offentlig upphandling. Den grundläggande planeringsfasen kommer att pågå till slutet av 2023. 

Läs pressmeddelandet

 

Läs artikeln om marknadsföring av väteledningar i Tyskland:

Svensk vätgasinfrastruktur säljs i Berlin – tillsammans med finländsk