Hoppa till innehållet
6.2.2023 | Nyheter

BalticSeaH2 - Utvecklingsprojektet för vätedalen i södra Finland går framåt som planerat

Gasgrid deltar i BalticSeaH2-projektet om vätedalen, där en stor, gränsöverskridande vätedal skapas i Östersjöregionen, med centrum i södra Finland och Estland.

BalticSeaH2 - Utvecklingsprojektet för vätedalen i södra Finland går framåt som planerat

Projektet BalticSeaH2 hydrogen valley kommer att utveckla den första betydande gränsöverskridande hydrogendalen i Europa. Målet är att skapa en integrerad vätgasekonomi i södra Finland och Estland, vilket möjliggör en minskning av koldioxidutsläppen från olika industrier och regionens självförsörjning av energi. Området är kopplat till den större marknaden i Östersjöregionen, vilket förbättrar investeringsvillkoren. 

Det gemensamma vätedalsprojektet mellan Finland och Estland är nu på gång. Projektet kommer härnäst att gå vidare till att förbereda ett finansieringsavtal med Clean Hydrogen Partnership, och målet är att få igång det femåriga projektet sommaren 2023. 

Projektkonsortiet består av 44 partner från nio länder runt Östersjöområdet: Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Danmark, Norge och Sverige.  CLIC Innovation Oy och Gasgrid Finland Oy samordnar projektet tillsammans. Förslagets totala volym är 33 miljoner euro, och det beräknade EU-bidraget uppgår till 25 miljoner euro. Clean Hydrogen Partnership tilldelar Europeiska kommissionen medel för vätedalar inom ramen för REPowerEU. 

Gasgrid Finland deltar aktivt i European Hydrogen Backbone, (EHB) gruppens visionsarbete för utveckling av vätgasinfrastruktur och vätgasmarknad. 

Gasgrid Finland deltar också i projektet Nordic Hydrogen Route, som tillsammans med Nordion Energi utvecklar vätgasinfrastrukturen och vätgasmarknaden i Bottenviken. År 2022 meddelades också ytterligare två vätgasprojekt i Östersjöregionen.  I Baltic Sea Hydrogen Collector-projektet undersöker man tillsammans med Finland, Sverige och Tyskland möjligheterna att bygga en undervattensvätepipeline, vilket kommer att förbättra t.ex. tillgången till havsbaserad vindkraft och lagringskapacitet i Finland. I projektet Nordic-Baltic Hydrogen Corridor utarbetas å andra sidan en preliminär rapport om utvecklingen av vätgasinfrastrukturen och vätgasmarknaden tillsammans med Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland. Målet med projekten är att skapa bästa möjliga investeringsvillkor för Finland.

Läs Gasgrid Finlands