Skip to main content
13 February 2024

Vad är din och vätgasens roll i det nya samhället?

9.45 - 16.00
Luleå Science Park

Välkommen till en dag som fokuserar på vätgasens roll i ett fossilfritt energisystem och vätgassatsningarna som görs i norra Sverige. Du kommer få höra tankar kring vätgasens implementering - från industri till region och kommun, med råd och dialog i samverkan med forskare inom Luleå tekniska universitets vätgassatsning CH2ESS. Vi kommer även få lyssna till små och medelstora företag som själva är verksamma inom detta område och hur deras företag kan vara en del av den gröna omställningen.
Syftet med dagen är att beröra frågor så som hur just du kan vara en del av det nya samhället, vilka delar vi saknar för att kunna skapa det nya samhälle men även hur det nya samhället kommer se ut. Vad kommer egentligen vätgasens roll vara i det hela?

Här har vi alla förutsättningar att tillsammans med industrin, forskning samt innovation- och pilotsatsningar hitta utgångspunkten för verkliga behov och viktiga utmaningar. Vi har bjudit in några av norra Sveriges främsta aktörer som driver den hållbara utvecklingen av vätgas med målet att ersätta fossila bränslen och klara den globala klimatomställningen.
Moderator Dr. Cecilia Wallmark guidar oss genom dagen. Cecilia har varit verksam inom bränslecells- och vätgasområdet sedan 1999 och har erfarenheter inom forskning, industriellt ledarskap och intressentprocesser. Cecilia är sedan mars 2022 verksamhetsledare för vätgasinitiativet Center for Hydrogen Energy Systems, Sweden (CH2ESS) vid Luleå tekniska universitet. CH2ESS är ett forsknings- och kunskapsinitiativ med fokus på vätgasanvändning i industriella processer och energisystem, i nära samarbete med svensk industri och globala intressenter.

Detta event anordnas av CH2ESS tillsammans med Arctic Business, LTU Business, Piteå Science Park och Skellefteå Science City.
Program

09.45-10.00 Registrering, kaffe & mingel

Så tänker vi oss vätgasens implementering - från industri till region och kommun, med råd och dialog i samverkan med forskare inom Luleå tekniska universitets vätgassatsning CH2ESS

*

Den koldioxidneutrala industrin
Tomas Hirsch, SSAB, Marita Nilsson, H2 Green Steel & Ulrika Hagman, Green Wolverine

"Vi lyckades! Energin på plats!"
Ann-Christine Schmidt, Skellefteå Kraft och Sofia Antonsen, Luleå Energi

Dialog om utmaningar tillsammans med Prof. Joakim Lundgren

Lunch

*

Regionernas perspektiv på vätgas som en del av den gröna omställningen i ett 10-årsperspektiv
Ylva Sarden, Region Norrbotten, och Bengt Strömgren, Region Västerbotten

Så kan det bli med vätgas på 10 år i vår kommun
Ulf Nilsson, Skellefteå Kommun, och Erik Carlsson, Gällivare Näringsliv

Dialog om utmaningar tillsammans med Prof. Lena Abrahamsson och Prof. Simon Matti

Kaffepaus

*

SME + Pitch
Summering av dagen
Matchmaking

16.00 Tack för idag!

Share event