Skip to main content
11 - 12 December 2024

Vätgaskonferensen 2024

9.00 - 18.00
Stockholm, Sweden

Den 11–12 december arrangeras Vätgaskonferensen 2024 – Sveriges största mötesplats för vätgasbranschen! På den årliga konferensen ökar vi kunskapen om vätgasens roll i energi- och klimatomställningen.

Konferensen arrangeras av Energiforsk, Vätgas Sverige, Energigas Sverige, Rise Research Institutes of Sweden, Energiföretagen och Centre for Hydrogen Energy Systems Sweden | Luleå tekniska universitet.

Temat för året är Lösningar som skapar förändring. Fokus kommer att ligga på företag och organisationer som gjort faktiska investeringar eller har praktiska erfarenheter och lösningar att dela med sig av. Det kommer vara en blandning av presentationer, workshops, paneldiskussioner och mingel. Ett konferensprogram presenteras längre fram.

Läs mer: https://vatgas.se/events/save-the-date-vatgaskonferensen-2024/

Share event